test
  • "En møteplass, cafè og bokhandel med litterære arrangementer"

    Velkommen til Gravdahl Bokhandel og café.

Historien bak Gravdahl Bokhandel og café

Gravdahl Bokhandel ble stiftet av Marcus Gravdahl i 1937 og er en av de eldste lokalt eide butikkene i Hamar. Vi er i allianse med Norli Libris AS og har bøker som kjernevirksomhet. 

Gravdahl Bokhandel i Hamar sentrum er vår eldste bokhandel. Her arbeidet dikteren Rolf Jacobsen en periode på 50-tallet.

Høsten 2007 åpnet café Gravdahl i tilknytning til bokhandelen i Torggaten og i 2011 tok vi over en bokhandel i Storgata på Lillehammer.

Som eier og daglig leder gjennom mange år, har Anne Bjørg Røed utviklet Gravdahl til å bli en av Innlandets viktigste bokbutikker og litteraturinstutisjoner. Anne Bjørg Røed ble kreftsyk og døde 23. februar 2016. Hun testamenterte sine midler og aksjer til opprettelse av stiftelsen Anne Bjørg Røeds Stiftelse som skal sikre et økonomisk sterkt eierskap til Gravdahl, og til fortsatt litteraturformidling og stimulans til forfatterskap i Hamar og regionen.

Stiftelsen, som består av Bente M. Vestues (styreleder, Hamar), Marit Moen Høyer (Hamar) og Torun Risnes (Oslo), har valgt et styre i Gravdahl som skal arbeide for Anne Bjørgs forventninger slik det er nedfelt i stiftelsen.

Styret

Styret består av:

Ola Mørkved Rinnan (styreleder, Hamar), Ann Magritt Vangen (Hamar), Dag Jørgensen (Gjøvik) og Tor Johansen (Norli-kjeden, Oslo).

Ansatte & kontaktinfo

Administrasjon
62 55 08 50
Daglig leder
Gravdahl Torggaten
62 55 08 50
Butikksjef
Bokansvarlig
Medarbeider bokhandel
Gravdahl Lillehammer
61 26 38 90
Butikksjef
Papiransvarlig
Cafè Gravdahl
62 55 53 20
Cafésjef og kakeekspert